Thursday, 23 April 2015

వెన్నెల కుసుమం - 30

ఏయ్ హనీ...
మనస్సు లేకుంటే మనిషి లేడు. ఇంత కాలం ఈ భూమిపై మానవజాతి నిలిచి ఉందంటే అంతర్గతంగా అదుపు చేస్తున్న మనస్సే కారణమేమో… లేదు… వేరే ఏదైనా ఉంది అంటావా? బహుశా అది కూడా మనసు చేసిన పదార్ధంతోనే చేయబడి ఉంటుంది.అసలు మనస్సుని మించిన వరం మనిషికి ఏదీలేదు అనేదే నా భావన.
మనస్సు… దాని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కదూ…
వెన్నెల్లా వెలుగునిస్తుంది
అప్యాయతల్ని వర్షిస్తుంది 
అనుభవాలతో హర్షిస్తుంది 
అభిమానంతో పలకరిస్తుంది 
హృదయాల లోతుల్ని కొలుస్తుంది 
ఎదలో రగిలే జ్వాలలని శీతలమై ఆర్పుతుంది 
అవసరమైన చోట మంచులాంటి మౌనాన్ని ప్రజ్వలింపచేస్తుంది.
కథలు చెపుతుంది
కన్నీళ్ళని తుడుస్తుంది
ఆలోచనలని నియంత్రిస్తుంది 
ఆకలిని మరిపిస్తుంది 
ప్రేమకై తపిస్తుంది 
ప్రేమనే జపిస్తుంది 
మరో మనసు స్పర్శకై ఆరాట పడుతుంది 
ప్రేమతో మైకాన్ని ఇస్తుంది
హృదయాల్ని పంచుతుంది 
ఎద వీణల్ని మీటుతుంది 
ప్రాణాల్ని సైతం ఫణంగా పెడుతుంది 
జీవితాల్ని నిలబెడుతుంది

మనిషి ప్రవర్తన లోని 
హింసకూ అహింసకూ 
సత్యానికీ అసత్యానికీ 
నీతికీ అవినీతికీ 
ధర్మానికీ అధర్మానికీ 
మనిషిలోని వేదనకూ ఆనందానికీ
కష్ట సుఖాలకూ తప్పు ఒప్పులకూ 
అన్నిటికీ మూలాధారమైనది మనసే కదా

కటిక రాయిని వెన్నగా… వెన్నని పాషాణంలా చెయ్యగలిగే శక్తి ఉన్నది ఎవరికి? అది మనసుకి మాత్రమే సాధ్యం కదూ. . అభిమానాలూ ఆప్యాయతలూ అనుబంధాలూ, ఆత్మీయతలూ పెంచగలిగే మనసే నిజమైన మనసు. కుత్సితాలకి సుదూరంగా విలువల వలువలు కప్పుకున్న మనసే ఒక బృందావనం అంత ఆహ్లాదమివ్వదూ…
కక్షలూ కార్పణ్యాలు, కులమత భేదాలు, హింసనీ, అశాంతినీ పెంచేది మనసు కాదనీ… మనసనే అందమైన ముసుగు కప్పుకున్న ఓ మురికి గుంట అని నా భావన. అనుక్షణం క్రోధాగ్ని జ్వాలల్లో రగిలిపోతూ ఉంటే తగలబడేది మన ఆనందమే కానీ వేరొకటి కాదు.
మానవీయ విలువల తడిని అద్దుకోలేని మనసొకటి మనలో ఉండి ఏమి లాభం? ఉన్నదని చెప్పుకోవాటానికి సిగ్గు చేటు కదూ...అయినా మనకా ఇబ్బంది లేదులే.
ప్రియా… నా మనసు ఎలాంటిదో పూర్తిగా నాకు తెలియదు కానీ నీ మనసు మాత్రం నవనీతం
అది 
వెన్నెలా కరుగుతుంది 
ప్రేమని పంచుతుంది 
స్వార్ధం వలదంటుంది
హృదయాన్ని అర్పిస్తుంది

నిజంరా… ఇవన్నీ నీ మనసు లక్షణాలేరా…
అందమైన రూపమున్న ఎందరికో ఆ అందానికి శోభనిచ్చే మనస్సు లేదు. కానీ నీకు రూప సౌందర్యంతో పాటు మనఃసౌందర్యాన్ని కూడా ఆ భగవంతుండు ప్రసాదించాడు.
కలలని కల్లలు చేసే మనస్సుని కాదు ప్రియా నేను ప్రేమించింది. కలలని నిజం చేసే నిజమైన మనస్సునే నేను ప్రేమించాను.ఆ మనస్సు ఎక్కడుందో నీకు తెలుసు కదూ… నీలోనే… అవును నీలోనే… ఎందుకంటే అది నీ మనసే కదరా మరి.
నేనింకా నా మనస్సుని చదవలేదు… చదవాలనీ లేదు.. ఎందుకంటే నా మనస్సు మంచిదైనా చెడ్డదైనా అది నీ మనస్సు సాహ చర్యాన్ని కోరుకుంటున్నదంటే తనుకూడా నీ మనసులా అంతః సౌందర్యాన్ని పెంచుకుంటుందనే చిన్న స్వార్ధమే సుమా…
నీ
...రేష్


0 comments:

Post a Comment