Tuesday, 22 September 2015

ఆర్ద్రత

‘మనం’గా మారలేని నువ్వూ నేనుల లోకంలో
నువ్వొక నేనుగా
నేనొక నువ్వుగా
ఉచ్చ్వాస, నిశ్వాస లోలకాల
నిశ్శబ్దపు తూగుటుయ్యాలలో
వేణువునంటిన ఊపిరంతా
ప్రత్యూషరావమై ఉషస్సుకి
సొగసులద్దే వేళ
రాయిలో కూడా కదలికలు సాధ్యమే
గుండె ఆర్ద్రత సూటిగా గుచ్చుకుంటూ

మనసు కుదుళ్ళు సరి చెయ్యాలే కాని
నీటి చెలమలే నడచి రావూ
ఎడారి దేహాన్ని దాహించటానికి
కన్నీళ్ళ ఉలి చప్పుడుతో
పాషాణం బీటలు వారే నిజాలు
ఎవరు నమ్మకపోతేనేం
మనోతటాకపు చప్పుడే చెబుతుంది
అలలు అలలుగా నిజాన్ని అలజడిస్తూ...

- 22.09.15


0 comments:

Post a Comment