మానసం

అక్షర స్పర్శ

మానసం

భావ సంవేదనం

మానసం

మౌన భాష్యం

మానసం

వాక్య శిల్పం

మానసం

నిశ్శబ్దఘర్షణ

Monday, 4 February 2019

ఆత్మధ్వని

తన ఆత్మధ్వని చుట్టూ ఆవరించుకున్న
అలౌకిక నిశ్చలతలో
మమేకమైన చలనాలన్నిటికీ చలువ పందిళ్లు వేసి
తానొక ద్వీపంగా
ఎంత సౌందర్యాన్ని రాసేసుకుందో చూడు
ఈ నిశ్శబ్దం…  

మృదువుగా చిక్కుబడిన ఏకాంతంతో తర్కిస్తూ  
అడుగు కదపని ప్రయాణంలో  
కాసేపలా తనలోకి నడవడం
ఒక దివ్యత్వపు యాత్రను చేపట్టడంలాంటిదే

నీకోసం నువ్వు రాసుకున్న కల మొత్తం
తనకు తెలుసన్నట్లుగా
నిన్ను వెచ్చబెట్టడానికి
తనలో మెరుపుల కొలిమిని సిద్ధం చేసి ఉంచుతుంది

ఇదిగో…
ఇలా నిన్ను నువ్వు గెలుచుకుని
లోలోని శబ్దాలన్నిటికీ సమాధానంగా మారతావే
ఇలాంటి ఒకప్పుడు
నిన్నే తన శబ్దంగా లోకానికి వెల్లడి చేస్తుంది

మరింతకూ
శబ్దం ఆలోచనల నిశ్శబ్దమా
నిశ్శబ్దం మనసు చేసే అనంత శబ్దమా?


Friday, 18 January 2019

-

శబ్దం
అతని యుద్ధం

స్వరం
తన రంగం

మౌనం
అతని  వ్యూహం

నినాదం
తన ఆయుధం

***

నిశ్శబ్దం
అనివార్యమైంది

మరణం
అతని మందహాసమైంది
Thursday, 10 January 2019

అతికించబడ్డ చీకట్లో....

ఆరుబయలు పచ్చిక మీద
వెన్ను వాల్చి
ఆకాశాన్ని వెలిగిస్తున్న నక్షత్రాలకి
ఒక చిన్న కబురు పంపుదామని చూస్తే
బయటున్న చీకటంతా  
కళ్ళల్లో మేటవేసుకుని ఉంది

ఆకాశాన ఆ నక్షత్రాలని ఊడ్చి వేస్తూ
ఇప్పుడు బయటేమో ఒకటే కాంతి వాన
కాంతి జల్లు ఎక్కువయిందనుకుంటా
ప్రకృతి వర్ణం తెలుపు చీకటిని కప్పేసుకుంది  

అయినా పర్లేదులే….
పడకగది పైకప్పుకి  
అతికించబడ్డ  చీకట్లో
దాచిపెట్టుకున్నాం గా  
కాగితపు నక్షత్రాల నవ్వులని  
మరి గర్వంగా తల ఎగరేద్దాం


Tuesday, 8 January 2019

వ్యాకరణం

చీకటిని పులుముకోవటం ఎంత  తేలికో అర్థమయ్యింది.
నక్షత్రాలు నవ్వుతా యేమోనని
ఆరుబయట మంచం వాల్చడానికి
సిగ్గుపడుతున్న మనిషిని చూసాక


***


ఎడారులనీ పండిస్తారని ఇప్పుడే తెలిసింది
ఇంటి ముందు అందం కోసం
పచ్చని చెట్టుని నరికి
మోడైన చెట్టుగా నగిషీలు పట్టడం చూసి


***


మనిషి తనకన్నా మట్టికే ఎక్కువ విలువని కట్టాడని తెలిసింది
తన విలువ ఎంచుకోవటం కోసం  
మట్టిలోని రాళ్లని  
మెడలో హారంగా వేళ్ళాడదీసుకుంటుంటే


***


పరాయి  కలలని పహారా కాసే బేహారులున్నారని అర్థమయ్యింది
తమ కల పండటం కోసం    
వారు  మర్చిపోయిన కలలనీ
మళ్ళీ మళ్ళీ తట్టిలేపుతూ… ఎన్నెన్ని”కళ”లనో   చూపిస్తుంటే


***


గాయాలనే గంథం అనుకుని
తన అంతిమ వ్యాకరణం తానే రాసుకునే చోట
నా నడక ఆగిపోయింది

అక్కడున్న మనిషనే లేఖకుణ్ణి  చూస్తూ…


Tuesday, 1 January 2019

నీలి మెత్తని జల

ఇంద్రనీల శిలకి దైవత్వాన్నిచ్చిన
గుళ్ళో దేవుడిని కాకుంటేనేం
గులకరాళ్ళనీ అభిషేకించవచ్చన్నట్లుగా
తాకుతున్న నీలి మెత్తని జల
ద్రవరూపం దాల్చిన నందివర్థనాలు చేస్తున్న
నిరాణమైన ఒక తపస్సులా సాగిపోతుంటే
నా చిన్ని దోసిలితో కాస్తంత ప్రకృతిని తడిపాను


దేశాంతరం వెళ్లి వచ్చేసరికి...
రాదారుల వెంట నీడల కాపు కాస్తూ
ఇక్కడంతా పచ్చని తోట


Tuesday, 13 November 2018

ఉలి దెబ్బ

దేవుడిగా
పీఠమెక్కాలన్నా
గాయాలు తప్పనిసరి అని  
తెలిసి వచ్చింది  


ఉలి దెబ్బ తగిలి
కొండరాయి మీద
నిశ్శబ్దమొకటి

పగిలినప్పుడు


Thursday, 8 November 2018

గతమంతా ఇదేగాథ...


ఇదే సమయంలో
ఇలాంటి మరణాలే మరికొన్ని
మబ్బుల్ని కప్పుకుని ఉంటాయి

ఇదిగో
ఇదొక్క మరణమే మంటవుతుంది

అగ్గి రాజెయ్యటానికి
రాజకీయమో నిప్పుపుల్లవుతుంది

అవును
ఇదేమీ కొత్త కథ కాదు

గతమంతా ఇదేగాథ

కొన్ని మరణాలే ప్రముఖాలవుతాయి
చరిత్ర పుటల్లో ముద్రితమవుతాయిWednesday, 7 November 2018

ఇక్కడి సూర్యుడు కూడా...


ఇక్కడి సూర్యుడు కూడా అక్కడిలాగానే
తూర్పు నుండి పడమరకే  ప్రయాణం కడుతున్నాడు
కాకుంటే
పొద్దున్నే ఒక్క గోరు వెచ్చని స్పర్శని ఇవ్వలేక
మేడల కావలే తచ్చాడుతున్నాడు

ఇక్కడి నీరు కూడా అక్కడిలాగానే
పల్లం వైపే పరుగెడుతోంది
కాకుంటే
గొంతు తడుపుదామనుకుంటే
ఆమ్లంలా పొగలు గ్రక్కుతుంది

ఇక్కడి గాలి కూడా అక్కడిలాగానే
ఊపిరికి శ్వాసనిస్తుంది
కాకుంటే
ఇక్కడి గాలి
చాలా రంగుల్నద్దుకుని వీస్తుంది

ఇక్కడి నేల కూడా
అక్కడిలాగానే సమతలంగానే ఉంది
కాకుంటే
ఇంత వరకూ ఇక్కడి మనిషికి
మట్టిస్పర్శ కూడా తెలియదు

***
పట్టణమో ప్రదర్శన శాల
పల్లేమో  జీవధార