మానసం

అక్షర స్పర్శ

మానసం

భావ సంవేదనం

మానసం

మౌన భాష్యం

మానసం

వాక్య శిల్పం

మానసం

నిశ్శబ్దఘర్షణ

Saturday, 4 September 2010

నాయకుల అనారోగ్యాలకూ ప్రజావసరాలు బలి అవ్వాలా?ప్రజల అవసరాల కోసం ప్రారంభిస్తున్న కొత్త రైళ్ళ కి ఏ అనారోగ్యం లేకుండానే (పట్టాలు ఎక్కకుండానే) విశ్రాంతి నిచ్చేసారు రైల్వే శాఖ వారు.

రైలు పట్టాలు ఎక్కాలంటే కావాల్సింది ప్రయాణికులూ మరియు సిబ్బందీ, కానీ రైల్వే వారికి ముఖ్యమంత్రి కావాలట.

కొత్త రైలు ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రే కావాలని వారు అనుకుంటే, రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే రైలు వెయ్యాల్సింది. అంతేకానీ ఒకరోజు ముందు గా రేపటి ట్రైన్ రద్దు అయ్యింది డబ్బులు తిరిగి ఇస్తాం అంటే ప్రయాణికుల పట్ల వీరికి ఉన్నబాధ్యత బాగా అర్ధం అవుతుంది.

సామాన్య ప్రజల అవసరాల కన్నా అధికారం లో ఉన్న నాయకుల మెప్పుదలే ముఖ్యం అన్నట్లు వారు చేసిన పని.

ఓ మనిషి అనారోగ్యానికి వేలమంది ప్రజలు ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలి?

మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు ఆరోగ్యం గా ఉంటారో అప్పుడే ప్రారంభిస్తారా ఏమిటి ఈ రైళ్ళు? నాయకుల అనారోగ్యాలకూ ప్రజావసరాలు బలి అవ్వాలా.

(news courtesy: ఈనాడు)

Friday, 3 September 2010

శ్రీధర్ కార్టూన్ లో తప్పేంటి?

ఈ రోజు ఈనాడు లో ముఖ్యమంత్రి కొణిజేటి రోశయ్య మీద కార్టూనిస్ట్ శ్రీధర్ వేసిన కార్టూన్ కొంతమందికి అభ్యంతర కరం గా అనిపించిందట. ఆ కార్టూన్ ఒక వయోవృద్ధుడి అనారోగ్యం మీద వేసిన కార్టూన్ అని వారి భావన.
రోశయ్య గారు వయో వృద్దులు మాత్రమే అయి ఉంటే శ్రీధర్ ఆ కార్టూన్ వేస్తే అభ్యంతరకరం ఏమో కానీ రాష్ట్రాన్ని నడిపించాల్సిన ముఖ్యమంత్రి తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నప్పుడు ఆ కార్టూన్ లో అభ్యంతరం ఏముంది.
అది ముఖ్యమంత్రి అనారోగ్యం మీద వేసిన కార్టూన్ గా మాత్రమే నాకు అర్ధం అయ్యింది కానీ ఒక వృద్ధుడిని అపహాస్యం చేసిన కుసంస్కారం అందులో నాకు కనిపించలేదు.
దశాబ్దాల తరువాత ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు, తమ పార్టీమహా నాయకుడు గతించి ఏడాది గతించిన సందర్భం గా అంజలి ఘటించటానికి సహకరించని ఆరోగ్యం మన ముఖ్యమంత్రి ది. పెద్ద వాళ్ళ అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకోవటం చాలా అవసరమే కానీ అది అనుక్షణం ఆటుపోట్లు ఎదుర్కోవాల్సిన పదవుల్లో కూర్చోబెట్టి మాత్రం కాదు.
మామూలు ఉద్యోగులు 58/60 సంవత్సరాల వయసు దాటితే ప్రభుత్వానికి పనికి రారు కానీ 75/80 సంవత్సరాలు దాటిన, నిలబడితే కూర్చోలేని, కూర్చుంటే నిలబడలేని వృద్ధ నాయకులు మాత్రం బాగా పనిచెయ్యగలరట.రాజకీయ నాయకులకు వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు కానీ రిటైర్మెంట్ రాదు.
అయినా రాజకీయాల్లో యాభై ఏళ్ల వాళ్ళని యువ నాయకులుగా భావించే మన దేశం లో 90 ఏళ్లు వచ్చినా అది పెద్ద వయసు అనిపించదు కదా.... ఏమంటారు?

మీ

స్నేహితుడు