Tuesday, 24 March 2015

వెన్నెల కుసుమం - 29


హనీ....

నడిస్తేనే కందిపోయేలా ఉన్న నీ బంగారు వన్నె పాదాలను కందకుండా నా అరచేతిలో నిన్ను ఎత్తుకుని తిప్పాలని ఉంది. నా కోరిక తీర్చవూ… ఘల్లు ఘల్లుమను నీ కాలి అందెలరవము లేక నేనుఎన్నాళ్ళుండను. ఇది ఎవరి భావనయో కాదు. ఇది నీ గురించి నా భావన. నా ఊహా సామ్రాజ్యంలో  ఉదయించిన ఓ చిన్న భావన అది. 

నిజం చెలీ! నీ కాలి గజ్జెల చప్పుడు వినకపోతే నా మనసున ఏదో దిగులు మరేదో బాధ. 

నీ కాలు పువ్వు మీద  పడితేనే నేను భరించలేను. ఎందుకంటే పువ్వు నలిగిపోతుందనే బాధతో కాదు నీ కాలు కందిపోతుందనే వ్యధతో...

రేయ్… చంద్రబింబము వంటి నీ మోము చూడక ఎన్నాళ్ళుండను. నిజం ప్రియా… అందంలో చందమామతోనే పోటీ పడుతున్న నీ ముఖారవిందం చూడక ఒక్క క్షణమైనా నా మనసు ఊరుకుంటుందా...

నిన్నే జపిస్తూ, నిన్నే తపిస్తూ, నీ నామ స్మరణే చేస్తూ నీ రూపాన్ని నా గుండెల్లో పదిల పరచుకుని అనుక్షణం దాన్నే చూసుకుంటూ నీ కరుణా కటాక్షాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను రా.

నీ అద్భుతమైన తనూ లావణ్యం ఏ దేవతా స్త్రీ మూర్తికి మాత్రం ఉంది?
నీ అందమైన మనఃసౌందర్యం ఏ గంధర్వబాల కలిగి ఉంది.
నీకున్న అపురూపమైన ఒంపుసొంపులు ఏ అప్సరసకు లేవు కదా…
నీకున్న మేనిచ్ఛాయలో సగమైనా ఏ యక్షిణి అయినా కలిగి ఉందా…

“ నీ పలుకుల తీయదనం 
నీ గానపు కమ్మదనం
నీ మాటల కొంటెతనం 
నీ చూపుల చిలిపితనం”
రేపుతున్నాయి మరి నాలో పడచుదనం.

నీలా 
“మయూరి నాట్యం
కలహంస నడక
రాజసపు మోము
నవ్వుల వెన్నెల”    

కలిగి ఉన్న స్త్రీ ఎవరైనా ఈ భువనాన్నైనా ఆ గగన సీమనైనా, నాగలోకంలో కానీ, పాతాళంలోకానీ, గంధర్వ మత్స్య లోకాలలో కానీ యక్షిణీ లోకంలో కానీ ఈ చరాచర జగత్తులోని ఏ లోకంలో నైనా ఏ అందాల కన్యయైనా కలిగిలేదని ఆయాలోకాలు 
పర్యటించి వచ్చిన లోకసంచారి నారద మహర్షుల వారి అభిప్రాయం. 

ప్రియా ఇప్పటివరకూ నేను వర్ణించిన వాటికంటే ప్రేమలో అతి ముఖ్యమైనది మనసు కదా. 

మనస్సంటే మన శరీర ధర్మాలని, మన ఆలోచనలని నియంత్రించే ఒక అందమైన కుసుమ  కట్టడం కదూ (నిజమే నంటావా?)

మనస్సుకి రూపం లేదు. ఉందనుకున్నా అదెక్కడ ఉంటుందో అంతుపట్టని రహస్యం. మనిషి ఆలోచనలని కట్టడి చేసేది మనస్సు . అయినా రూపం లేకపోతేనేం భౌతికమైన చలనం మొత్తం తన కనుసన్నలలోనే కదా… తను ఒదిగిన దేహానికి ఒక ప్రత్యేకత కలిగించేది మనస్సు. 

మనస్సు అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏమని చెప్పగలం?

మనస్సంటే 

“నవనీతంలా మెత్తగా కరిగి పోయేలా 
చందమామలా వెలుగునిచ్చేదిలా
సరస్వతీదేవిలా జ్ఞానం పంచేదిలా
అనుభూతుల్ని వర్షించేలా
అందాన్ని ఇనుమడింపజేసేలా 
అభిమానాల్ని పెంచుకునేలా 
అప్యాయతల్ని పంచుకునేలా”   ఉంటుందేమో

ఒక మనసు గురించి మరో మనసు ఎంత వివరంగా వివరించ గలిగితే , ఒక  మనస్సు అభిప్రాయాలు తన కన్నాఎక్కువగా   మరో మనసుకి తెలిస్తే నిజంగా ఆ రెండుమనసుల బంధాన్ని ప్రేమ అనుకుంటాను నేను.

మరి నువ్వేమంటావ్....

నీ

రేష్ 

0 comments:

Post a Comment